Privacy Profiel *Voorbeeld Privacy Profiel

Zinz Fashion

Status
Geverifieerd
Retail Privacy Keurmerk
Profielgegevens

Bedrijfsnaam

Zinz Fashion

Profieltype

Fysieke winkel

Adres

Straatnaam 1, 2345AB Utrecht

Toon kaart

KvK

35628153

Telefoonnummer:

0909999999

Download profiel
Download pdf

Het biedt een overzicht van informatie over de wijze waarop Zinz Fashion persoonsgegevens verwerkt en de rechten die u, als betrokkene, heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de mogelijkheid om contact op te nemen met de winkel, voor het indienen van vragen, klachten of verzoeken.

Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens .
Bijvoorbeeld: Verzamelen, delen, gebruiken, verwijderen, verspreiden, analyseren.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die van toepassing is sinds 25 mei 2018 en geldt in de hele Europese Unie (EU). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert.

Meer informatie

Uw Privacyrechten

Rechten van inzage

U heeft het recht om de winkel te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om de winkel te verzoeken om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens van u te wijzigen of verwijderen. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op vergetelheid
U heeft het recht om de winkel te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de winkel te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op bezwaar
U heeft onder omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door de winkel. De winkel beoordeelt het bezwaar conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de winkel te verzoeken om persoonsgegevens over te dragen aan u of aan een derde, conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
Recht op intrekken toestemming
Indien u (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om de eerder gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. U kunt de toestemming intrekken op de wijze zoals aangegeven door de winkel en in ieder geval via het contactformulier een verzoek indienen.

Privacy schema

Het privacy schema biedt een overzicht van de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden.
Selecteer het type persoonsgegevens voor meer informatie.

Naam- en adresgegevens

Aankoopgeschiedenis

Camera beelden

Bankrekeningnummer

E-mailadres

Vingerafdruk

Profilering & Automatische besluiten

Bij het verwerken van de onderstaande persoonsgegevens is sprake van
geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

U kunt in het schema nuttige informatie en de onderliggende logica inzien,
alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

Aankoopgeschiedenis

Logica

Door het gebruik van een klantenkaart die alle aankopen bij houdt, kunnen klanten worden voorzien van gepersonaliseerde aanbiedingen.

Gevolgen

Elke aankoop wordt geregistreerd bij gebruik klantenkaart.

Belang

Sparen voor korting, inzicht tot aankoopgeschiedenis (aankoopbewijzen), toegang tot exclusieve acties.

Contact

Heeft u een vraag, verzoek of klacht omtrent de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Zo komt u direct in contact met de aangewezen privacy contactpersoon of functionaris gegevensbescherming van Zinz Fashion.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Let op! De AP zal de klacht alleen in behandeling nemen nadat u de klacht eerst bij de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingediend en deze niet naar uw tevredenheid is afgehandeld.

Contactformulier