Privacy Profiel *Voorbeeld Privacy Profiel

Zinz Fashion

Status
Geverifieerd
Retail Privacy Keurmerk
Profielgegevens

Bedrijfsnaam

Zinz Fashion

Profieltype

Fysieke winkel

Adres

Straatnaam 1, 2345AB Utrecht

Toon kaart

KvK

35628153

Telefoonnummer:

0909999999

Download profiel
Download pdf

Het Privacy Profiel is een centraal informatiepunt, waarin uitleg wordt gegeven over de verwerking van persoonsgegevens door Zinz Fashion. Het biedt een overzicht van (juridische) rechten die van toepassing zijn voor betrokken personen en de mogelijkheid om contact op te nemen met de winkel voor het indienen van vragen, klachten of verzoeken.

Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens .
Bijvoorbeeld: Verzamelen, delen, gebruiken, verwijderen, verspreiden, analyseren.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die van toepassing is sinds 25 mei 2018 en geldt in de hele Europese Unie (EU). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert.

Meer informatie

Uw Privacyrechten

Rechten van inzage

U heeft het recht om de winkel te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om de winkel te verzoeken om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens van u te wijzigen of verwijderen. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op vergetelheid
U heeft het recht om de winkel te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de winkel te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op bezwaar
U heeft onder omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door de winkel. De winkel beoordeelt het bezwaar conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de winkel te verzoeken om persoonsgegevens over te dragen aan u of aan een derde, conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen. De winkel beoordeelt het verzoek conform de AVG.
Recht op intrekken toestemming
Indien u (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om de eerder gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. U kunt de toestemming intrekken op de wijze zoals aangegeven door de winkel en in ieder geval via het contactformulier een verzoek indienen.

Privacy schema

Het privacy schema biedt een overzicht van de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden.
Selecteer een categorie of het type persoonsgegevens voor meer informatie.

Kassabon

Bonnummer & barcode

Datum & tijdstip aankoop

Bankrekeningnummer & Creditcardnummer

Gebruik van promotieacties

Postcode & huisnummer

Handtekening

Voornaam & achternaam

Telefoonnummer, E-mailadres

Bestelling, Ordernummer, Ophaaldatum & tijdstip

E-mailadres, Telefoonnummer

Leeftijd

NAW-gegevens

Handtekening

NAW-gegevens, Telefoonnummer, E-mailadres

Beantwoording vragen klanttevredenheidsonderzoek

Camerabeelden

MAC-adres

Voornaam en/of achternaam

Titel / aanhef

Geslacht

Geboortedatum

(woon)adres gegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

Bankrekeningnummer, Geboorteplaats, Burgerlijke staat, Burgerservicenummer (BSN), Achternaam partner, Datum AOW, Salaris & uurloon, Loonstrook & Jaaropgaaf

Documentnummer, Kopie ID-bewijs, Nationaliteit

Kopie bankpas

Verlofaanvraag, Vakantie uren

Verzuimfrequentie

Personeelsnummer

Indiensttredingsdatum

Contract/arbeidsovereenkomst

Werknemersdossier

Bijlages, zoals bijvoorbeeld PDF, Word en JPG bestanden.

Functie/Afdeling

Opleiding & Scholingsgegevens

Werkervaring

Inkloksleutel nummer

Inlognummer kassa medewerker

Gebruikersnaam & Wachtwoord

Camerabeelden

Voorletters & achternaam

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum

Adres, Postcode, Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Opleiding & Scholingsgegevens

Motivatie sollicitatie